Ακροστοιχίδα για τη “Μπελκαμένη”

ακροστοιχίδα

Μ έσα σε καταπληκτικό φυσικό τοπίο στην
Π λατεία της μαρτυρικής Δροσοπηγής, στο
Ε στιατόριο-ταβέρνα “Μπελκαμένη”
Λ ειτουργεί όλες τις μέρες (εκτός από Δευτέρα)
Κ λείνει στις 11:30 μ.μ.
Α ποτελεί ιδανικό προορισμό, έχει
Μ αγειρεμένα πιάτα με
Ε λαιόλαδο Μεσσηνίας και με
Ν τόπια προϊόντα.
Η επίσκεψη σας θα σας ενθουσιάσει!

ακροστοιχίδα
Δημιουργια του φίλου κ. Νίκου Αθ. Νάτση
Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως μπελκαμενη